Výhody dřevostaveb BPP

Dřevostavby nezatěžují ekologické prostředí a jsou zhotoveny z přírodních a obnovitelných zdrojů.

Vnitřní klima v dřevostavbách je mnohem lepší a příznivější, než ve stavbách zděných , kde se používají mokré procesy a paronepropustné izolace. Na druhé straně je třeba zmínit, že srubové dřevostavby nikdy nevynikaly dostatečnými tepelně- izolačními vlastnostmi. Z tohoto důvodu se srubové dřevostavby pro obytné účely musí dodatečně izolovat minerální vatou. Tato izolace se pak realizuje z interiéru dřevostavby a jen v obvodových příčkách.

Srubové stavby nemají akumulační schopnosti a proto se využívá akumulace v podlahovém topení, pomocí krbů, případně kachlových kamen . Absence akumulace tepla může být i výhodou při příležitostně obydlených stavbách, kde se interiér dokáže docela rychle vytopit.

Srubové dřevostavby zhotovujeme z předsušených smrkových profilů a následně se zpracovávají na CNC lince Hundegger.  Jediným mokrým procesem při výstavbě srubového domu je spodní stavba, tj. základy a deska. Po jejím vyzrání už montáž probíhá velice rychle a to je jedna z mnoha výhod našich dřevostaveb. Investované prostředky lze tedy realizovat v konečný výsledek poměrně rychle.

Kromě toho se snažíme pokud možno řešit jednotlivé detaily už při zhotovování projektu, a tak se i nejmenší detaily vyrábějí před samotnou montáží dřevostavby a během montáže se pouze osazují .  Jedná se o elekroinstalační rozvody , vodovod , kanalizaci a ostatní inženýrské sítě .

Tak jak si vaši ideální dřevostavbu odsouhlasíte s našimi projektanty, tak Vám bude zpracována a dodána.